रासायनिक मल बिक्रि वितरणको डिलरसिप सम्बन्धी कृषि विकास शाखाको सूचना ।