महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):