सङ्क्रमण जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै चाडपर्व मनाउनुहुन महालक्ष्मी नगरपालिकाको अपिल ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):