सडक तथा सार्वजनिक स्थलमा राखिएका निर्माण सामग्री एवम् सवारी साधन हटाउने बारेको सूचना।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):