स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का अवसरमा महालक्ष्मी नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री रामेश्वर श्रेष्ठले जारी गर्नुभएको सन्देश प्रकाशित मिति : २०७९/०१/२९

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):