स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाहरु

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यका स्वास्थ्यकर्मीहरु
सेवा दिने कार्यालय: 
महालक्ष्मी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निःशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
 1. दैनिक विरामी जाँच तथा उपचार एवं परामर्श
 2. ५ वर्षमुनिका वच्चा र गर्भवति महिलाका लागि खोप सेवा
 3. परिवार नियोजन सेवा १५-४९ वर्षका महिला एवं दम्पतिहरुका लागि
 4. ५ वर्षमुनिका वच्चा, गर्भवति एवं सुत्केरी महिलाहरुका लागि पोषण सेवा
 5. क्षय तथा कुष्टरोगी एवं सर्वसाधारणका लागि क्षय कुष्ट सेवा
 6. जन‍‍-साधारण, विद्यालय तथा लक्षित समूह स्वास्थ्य शिक्षा सेवा
 7. जन‍-साधारण एवं लक्षित समूहका लागि झाडा पखाला र स्वास प्रश्वास रोग नियन्त्रण कार्यक्रम
 8. औलो कालाजार रोग नियन्त्रण / महामारी नियन्त्रण कार्यक्रम
 9. गाँउघर क्लिनिक/सुरक्षित मातृत्व
 10. एच.आई.भि./एड्स, एस.टि.आइ
 11. प्रयोगशाला सम्बन्धी सेवाहरु
 12. क्षेय
गुनासो सुन्ने अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत