२०७८ वैशाख १४ गते देखि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लुभुमा कोभिड १९ विरुद्ध लगाइने भेरोसिल खोप (First Dose) सम्बन्धी सूचना!