२०७८ साउन ५ गते पनि कोभिड-१९ विरूद्धको खोप (Janssen AD26COV2.S Vaccine) लगाउनेसम्बन्धी सूचना ।