६० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):