कोभिड १९ विरुद्ध फाइजर खोपको पहिलो मात्रा लगाउने सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मिति २०७८ पौष २६ गते