सूचना तथा समाचार

नगरप्रमुख युवा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहने व्यक्तिहरुका लागि सुचिकृत हुन आउने बारे म्याद थप सम्बन्धि सूचना दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०८०/०६/१०

मेलमिलापकर्ताहरु सुचिकृत गरिएको सम्बन्धि सूचना प्रकाशित मिति : २०८०/०६/०४

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

नगरप्रमुख युवा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रममा सुचिकृत हुन आउने सम्बन्धि सुचना प्रकशित मिति : २०८०/०५/२६

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

कृषि विकास शाखाको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसारका कार्यक्रम संचालन हुने सम्बन्धि सूचना प्रकाशित मिति : २०८०/०५/०७

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

गाई भैंसीमा लम्पी स्किन रोग विरुद्ध भ्याक्सिनेसन गर्ने सम्बन्धमा प्रकाशित मिति : २०८०/०४/२४

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Pages