सूचना तथा समाचार

दादुरा रुवेला खोप अभियान सम्बन्धि सूचना

सेवा प्रभावित हुने सम्बन्धमा प्रकाशित मिति : २०८०/११/०४

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

आमा बाबु विहिन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रमको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना प्रकशिती मिति : २०८०/१०/१७ ने.स. ११४४ पोहेलागा पञ्चमी, बुधबार

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

सेवा प्रभावित हुने सम्बन्धी सुचना प्रकाशित मिति : २०८०/१०/१४

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा प्रकाशित मिति : २०८०-१०-०७

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Pages