सूचना तथा समाचार

कार्यालय सहयोगी पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परिक्षाको विज्ञापन प्रकाशित मिति : २०८१/०१/२१

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

नि:शुल्क सीप विकास तालिम सम्बन्धमा प्रकाशित मिति: २०८१/०१/१६

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

नगर प्रहरी पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परिक्षाको विज्ञापन प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०८१/०१/१४

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

क्षयरोग मुक्त अभियान संयोजक(छैठो तह ) पदको उमेद्वारहरुको सिफारिस गरिएको सूचना प्रकाशित मिति २०८१/०१/०९

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

क्षयरोग मुक्त अभियान संयोजक(छैठो तह ) पदको उमेद्वारहरुको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना प्रकाशित मिति : २०८१/०१/०९

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Pages