महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

आधारभुत तहको मौका परिक्षा सम्बन्धि सुचना तथा फारम

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):