औषधि खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको १५ दिने सुचना