कोभिड-१९ महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार लक्षित नगद हस्तान्तरण प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको विवरण प्रकाशित मिति : २०७९/०२/१२

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):