जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ललितपुरको सूचना प्रकाशित मिति २०७९/०६/०९

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):