पशुपालक कृषकहरूका लागि ५० प्रतिशत मूल्य अनुदानमा उन्नत प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी महालक्ष्मी नगरपालिकाको सूचना । प्रकाशित मिति २०७८ कात्तिक २६ गते