प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र अभिषेक घिमिरे (पञ्जीकरण शाखा) बीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौता