प्रस्ताव आवहान सम्बन्धि सूचना प्रकाशित मिति : २०७९-०७-१४

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):