फ्रन्टलाइनरलाई निरुत्साहित नगरौं भनी नगर प्रमुख श्री रामेश्वर श्रेष्ठज्यूले गर्नुभएको अपिल

महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरका नगर प्रमुख श्री रामेश्वर श्रेष्ठज्यूले "फ्रन्टलाइनरलाई निरुत्साहित नगरौँ " भनी गर्नुभएको अपिल ।