महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरका सबै सामुदायिक तथा संस्थागत, गूठी र पूर्व प्राथमिक विद्यालयहरुमा पठनपाठन तथा परीक्षा स्थगन गर्ने सम्बन्धी सूचना ।