महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरको आ व ०७५/०७६ को बजेट किताब

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):