महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरको कार्यालयबाट प्रवाह हुने अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सबै प्रकारका सेवाहरु चैत्र २१ गतेसम्मका लागि स्थगन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।