महालक्ष्मी नगरपालिका, ललितपुरको निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य