मिलापत्र दस्तुर तथा फैसला कार्यान्वयन

लाग्ने समय: 
-
जिम्मेवार अधिकारी: 
न्यायिक समिति
सेवा दिने कार्यालय: 
महालक्ष्मी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु ५०० |‍-
आवश्यक कागजातहरु: 
  1. मिलापत्र दस्तुर तथा फैसला कार्यान्वयन