महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

विद्यालय दर्ता अद्यावधिक सम्बन्धी निवेदन फारम तथा शुल्क प्रस्ताव फारम