महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन,