संघीय समपुरक अनुदान अन्तर्गत नगरपालिका र संघीय सरकारको लगानीमा स्वीकृत सुन्दर मार्ग - राधाकृष्ण मार्ग सडक निर्माण कार्यको शिल्यान्यास कार्यक्रम ।

मिति २०७७/०४/२७ गते नगरप्रमुख श्री रामेश्वर श्रेष्ठज्यू र ५ नं वडाका वडा अध्यक्ष श्री राजकुमार सिल्वालज्यूद्वारा संघीय समपुरक अनुदान अन्तर्गत नगरपालिका र संघीय सरकारको लगानीमा स्वीकृत सुन्दर मार्ग - राधाकृष्ण मार्ग सडक निर्माण कार्यको शिल्यान्यास गर्नुभयो ।