सवारी पार्किङ व्यवस्थापनसम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मितिः २०७८-०७-१५

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):