महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

५०% अनुदान कार्यक्रमको लागि कृषक छनौट गरिएको सम्बन्धमा ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):