महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

२०७७ श्रावण १ र २ गते राजश्व सम्बन्धी सेवा प्रभावित हुने सम्बन्धमा ।