कोभिड

कोभिड १९ विरुद्धको फाइजर खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मिति २०७८-१०-१७

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

अत्यावश्यक बाहेकका सेवा प्रवाह स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मितिः २०७८/१०/०६

कोभिड १९ विरूद्धको बुस्टर मात्रा लगाउनेसम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मितिः २०७८ माघ ०४

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

कोभिड-१९ विरुद्धको फाइजर खोप लगाउन छुट भएका १२ देखि १७ वर्ष ननाघेका बालबालिकाहरूलाई फाइजर खोपको पहिलो मात्रा लगाउने सम्बन्धी सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

महालक्ष्मी नगरपालिकाको कोभिड-१९ सम्बन्धी जरूरी सूचना । प्रकाशित २०७८ माघ ०३

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Pages